Pčelinja nastamba naziva se košnica. U prošlosti je čovjek sa ciljem dolaska do meda mora usmrtiti cijelu zajednicu ili uništiti košnicu. Razvojem znanosti i stjecanjem iskustva ljudi su uvidjeli potrebu za izradom košnica i premještanju zajednica u njih kako bi lakše, brže i bez štete za zajednicu došli do meda.
Osnovna podjela košnica je na nepokretni (pletare, dubine) i pokretno saće (nastavljače, lisnjače).

Dubina
Košnica koja je najsličinja priodnom staništu je dubina. Ove košnice se rade dubljenjem debla. U dubi Same su košnice poput pletara s nepokretnim saćem.
Ove košnice su trajne, a prednost im je minimalno održavanje. Društva iz ovih košnica su kvalitetna pa ih ne treba zaboraviti. Ove košnice su iznimno atraktivne te predstavljaju svojevrsnu atrakciju budući da svim znatiželjnicima predstavlja način pčelarenja koji se koristio i pred više stoljeća unatrag.

Pletara
Još jedna od starijih formi košnice je pletara. Saće u pletari se ne može mijenjati po želji pčelara. Pčelarenje sa pletaom je poprilično teško i nepraktično te se rijetko prakticira. U današnje vrijeme koristi se uglavnom za hvatanje rojeva i proizvodnju pčelinjeg voska.

AŽ košnica
AŽ ili Alberti-Žnidaršičeva košnica je košnica s pokretnim saćem, a dijeli se na dvije vrste: AŽ Grom s okvirom 2 cm plićim od DB i nešto kračim, i AŽ standard, koja ima još plići okvir. Sastoji se od plodišnog i medišnog prostora, razdvojenih matičnom rešetkom. Obično imaju 10 ili 11 okvira. Okviri nemaju ušice, obično stoje na dvije poprečne šipke, a s prednje i stražnje strane ulaze u limene razmake. Košnica se otvara sa stražnje strane. Prednost AŽ košnice je što je veoma pogodna za ugradnju u seleće paviljone i laka je i prikladna za selidbu.
Nedostaci su joj ograničeni prosot i teži rad sa okvirima.

LR košnica
LR ili Langstrot Rutova košnica se se sastoji od tri jednaka nastavka vanjske visine 242 mm. LR okvir je vanjske visine 232 mm dok je dužina satonoše 480mm. U današnje vrijeme dva nastavka se koriste za plodište,a mjesta im se zamjenjuju što potiče razvoj legla. Da se spriječi rojenje umeće se i treći nastavak sa satnim osnovama.
Kada je društvo uzimljeno s mnogo pčela i hrane u gornjem nastavku, dobra matica već na početku proljeća ispuni leglom gornji nastavak i spusti se u donji. To je vrijeme da se zamjene mjesta nastavcima i ako je potrebno kasnije, još jednom.
Prilikom pripreme društava za zimu, preporučuje se iznad plodišnog nastavka staviti nastavak sa zapečaćenim medom (15-20 kg) a u čiju sredinu se stave 2-3 okvira s leglom odozdo i većom mednom kapom (ili bar okviri s velikom mednom kapom i praznim saćem ispod). Na taj način se osigurava da zimsko klube zahvati i gornji nastavak i da krajem zime ne ostane u donjem bez hrane. Treba napomenuti da takav način pčelarenja nije lako ostvariti i da se u praksi ipak najčešće mora raditi i pojedinačnim okvirima, a ne nastavcima. To je najprije iz razloga što pčelinje zajednice nisu dovoljno jake i što nemaju velike zalihe hrane. Rad LR košnicom tada može biti prilično kompliciran, posebno za početnike.

Nukleus
Male košnice koje služe za držanje rezervnih legla/zajednica nazivamo nukleusi. Sastoje se od svega 4-7 okvira na kojima se uzgajaju, sparivanju, testiraju i čuvaju među ostalim i rezervne matice. Leglo iz nukleusa često se koristi i za pojačavanje osnovnih društava.
Nukleusi su idealne male košnice za sve koji se počinju baviti pčelarstvom ili za pčelare koji u pčelinjaku drže rezervna društva iz bilo kojeg razloga. To je svakako premalo zastupljena košnica u našim pčelinjacima.
Prema broju okvira razlikujemo nuklesu sa:
• 4 okvira,
• 5 okvira,
• 6 okvira, i
• 7 okvira.

Pološka
Plodište i medište ove košnice su jedno pored drugog, najčešće razdvojeni matičnom rešetkom. Okvir je dubok, od dimenzija DB okvira 42×27 cm do 40×30 cm, pa i veći 40×40. Rukovanje ovim okvirima je teško zbog njihove dimenzije, a javlja se i upitno zatvaranje meda sa strane pčela tako da manji okvir sigurno ima prednost prema većem i to ne samo kod pološke već i kod ostalih košnica. Pološke obično imaju 18 ili 20 pa i 24 okvira.

DB košnica
DB ili Dadan Blatova košnica je s jednim tijelom koje služi kao plodište i 2 polunastavka za smještaj medišta.
Standardna DB košnica ima 12 okvira. Omogućava dosta prostora za razvoj legla, skladištenje peludi i meda. Medne kape mogu biti visine 10 pa i 15 cm, što omogućava sigurno prezimljavanje, bez potrebe za dodatnom intervencijom pčelara. Jedan okvir s obje strane napunjen medom teži 3 do 4 kg što ovisi o veličini okvira.
Plodište DB košnice može imati i do 3,6 kg pčela što je važno za brži unos većih količina meda. Zajednice u DB košnici u početku same sezone brzo se razvijaju bez većih intervencija pčelara.

Farrarova košnica
Radi se o košnici široko niskih okvira. Američki pčelarski stručnjak Clayton Leon Farrar pčelario je s DB košnicom koja ima različite vrste okvira u plodištu i medištu što je njemu smetalo, te je odlučio koristiti polunastavak u plodištu i u medištu. Za visinu je uzeo 50 % plodišnog nastavka DB-a što u praksi iznosi polunastavak 17 cm visine. Visina okvira za Farrarovu košnicu iznosi 163 cm. Unutarnja dimemzija okvira je 430 x 140 prema europskom standardu dok u drugim zemljama dimenzije okvira i polunastavka mogu varirati.
Prednost ove košnice je u tome što pčele brže pune polunastavak od standardnog nastavka, te samim time ne postoji problem s nepoklopljenim medom koji se događa s košnicama većih okvira, te na taj način omogućava vrcanje meda i u pašom siromašnijim godinama. Kod samog rada polunastavci su puno lakši što je praktično za osobe koje se bave pčelarstvom u poodmakloj dobi.