Propolis je smolasta smjesa koje pčele proizvode miješanjem sline i voska sa tvarima prikupljenih iz pupoljaka ili drugih biljnih izvora. Pčela ga koristi za izolaciju prostora u košnici, a sa njime popunjava praznine ( oko 6 mm ili manje). Njegova boja varira ovisno o flori na kojoj se pčele nalaze,a najčešće se tamno smeđe. Svojstvo ljepljivosti ima na temperaturi iznad temperaturi oko 20 ° C.

Pčelinji vosak