Pozivaju se svi pčelari i oni koji to misle postati da se prijave za osposobljavanje za zvanje Pčelar. Osposobljavanje bi se vršilo u Sinju ili Splitu u organizaciji PU ’Ružmarin’ Split i ’Matica’ Otok te ‘Vrisak’ Sinj, ‘Vrdovo’ Hrvace, ‘Trilj’ Trilj, ovisno o dogovoru odgovornih osoba, a žapočelo bi čim se prikupi dovoljan broj polaznika.

(Ne morate biti član nijedne od navedenih udruga da bi se prijavili.)

Cijeli ciklus osposobljavanja proveden bi bio otprilike u 120 nastavnih sati (teorija i praksa), a novim pčelarima znanja bi prenosili iskusni pčelari odobreni od strane stuke.
Važno je napomenuti da se zvanje Pčelar nakon završetka upisuje u radnu knjižicu.
Do sada je praksa bila da po jednu trećinu sredstava podjele Grad ili vaša općina, jednu Županija a jednu sam polaznik. Cijena je oko 2500 kn. Ne morate biti član nijedne od navedenih udruga da bi se prijavili.

Molimo sve zainteresirane da se jave svojim predsjednicima udruga ili gospodi
Tonći Mladinić 0915143920
Ivan Mravak 0996799122
Tomislav Budimir – Bekan 098558097