Pčele svrstavamo među kukce, a bliski rođaci su im ose i mravi. Nalaze na svim kontinentima izuzev Antarktike.

Osnovna pčelinja hrana je nektar i pelud. Korist od pčela je višestruka, a jedna od najbitnijih je oprašivanje biljaka. Opašivanje biljaka direktno utječe i na količinu proizvedene hrane za ishranu ljudi. Procjenjuje se da pčele opraše 1/3 ovakvih biljaka.

Promatrajući anatomiju pčela i način na koji skuplja nektar, uočljivo je da svojim rilcom (probiscis) piju nektar duboko iz cvjetova.Pokreću se mahanjem dvaju krila. Trup im se sastoji od tri dijela tijela (glava, grudni koš i trbuh). Pčele su socijalni kukci koji žive u kolonijama. Zajednica pčela sastoji se od jedne matice, nekoliko stotina trutova, i tisuće pčela radilica.

Iz  prikupljenog nektrapčele stvaraju med. Prilikom nošenja nektar natrag u košnicu, njihova tijela razgrađuju složene saharoze od nektra u dva jednostavna šećera; fruktozu i glukozu. Nakon pohranjivanja nektara u saće, pčela mahanjem krilima vrši ventiliranje, te isušuje vlagu iz nektara. Kada je ventiliranje završeno, pčela zatvara ćeliju s pčelinjim voskom.

Pčele radilice

Najpoznatiji član košnica su pčele radilice. Ove pčele čine oko 99% populacije svake kolonije.

Pčele radilice su ženskog spola, i glavni su pokretač košnice. Od rođenja do smrti 35 dana kasnije, pčela radilica obavlja različite zadatke u različitim fazama svog života. Odgovorne su za sve, od hranjenjae ličinke, čišćenja košnica, prikupljanju hrane, čuvanje zajednice, izgradnja saća.

Žalac radilica je bodljikav, a prilikom obrane košnice i ubadanjem ”neprijatelja” žalac ostaje zaglavljen a pčela umire.

Pčela radilica

Trutovi

Muški pčele nazivaju se trutovi. Njihov posao je da oploditi maticu iz drugih košnica. Ako su se dobili priliku pariti nakon toga i umiru. Ako ne, mogu živjeti i do 90 dana. Prepoznaju se po velikim okruglim tijelima i velikim očima. Trutovi ne ubadaju.

Trut

Matica

Po zajednici postoji samo jedna matica – ona je majka svih ostalih pčela. Ona je jedini plodni član kolonije, i polaže oko 1500 jaja dnevno tijekom proljeća i ljeta.

Matice se razlikuju od ostalih pčela po svom izduženom tijelu i malim krilima. Ubrzo nakon rođenja, matice izlaze iz košnica, gdje se pare sa 15 ili više trutova tijekom perioda od tri dana. Po povratku u košnicu matica ju više na napušta, osim prilikom rojenja kada staru maticu zamjenjuje nova.

Matica polaže oko 1500 jaja dnevno i može živjeti od 4 do 7 godina, to je do 57 puta duže od pčela radilica – ovo je i razlog zašto ljudi svojoj djeci daju matičnu mliječ, osnovnu hranu u razvoju mladih matica!

Matica