Novom Uredbom EU br. 1366., članak 2. (predmetna Uredba nalazi se na internetskoj stranci HPS-a u rubrici Zakoni ) opisuje se način i vrijeme prikupljanja broja pčelinjih zajednica u državama članicama EU.Od 2016. godine pa nadalje, provoditi će se jesensko ažuriranje broja pčelinjih zajednica, umjesto dosadašnjeg proljetnog. Podaci prikupljeni do kraja 2016. godine odnositi će se na 2017., temeljem čega će pčelari u 2017. godni moći ostvariti prava na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju vozila, mogućnost odštete u slučaju elementarnih nepogoda, te sva ostala prava koja proizlaze temeljiem  broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u tekućoj godini

Više na pcela.hr